Konu Anlatımları

TYT Türkçe zamirler Konu anlatımlı pdf indir

TYT Türkçe zamirler Konu anlatımlı pdf indir

TYT Türkçe zamirler Konu anlatımlı pdf indir, TYT Türkçe Zamirler konu anlatımı, TYT Türkçe Zamirler Ders Notu, Zamirler Kısa Özet Notlar..

ZAMİRLER

Adların yerini geçici olarak tutan sözcüklerdir.
Kişi (Şahıs) Zamirleri
Kişi adlarının yerine kullanılan sözcüklerdir.
*ben, sen, o,biz, siz, onlar

Not: Ek alabilirler: bana, sana, bize, ondan, onları…
✅Sizinle ben geleceğim.
✅Sen sınıfındaki herkesten daha başarılısın.
✅Biz varken size söz düşmez.
✅Bence onlar da bu işin içinde.

İşaret Zamirleri
Adların yerini gösterme yoluyla tutan sözcüklerdir.

♦Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, buraya, şuraya, oraya, burası, şurası, orası, öteki…

✅Bunları şuraya bırakabilir miyim?
✅Böylesini daha önce görmemiştim.
Not: “O“ ve “onlar” sözcükleri hem işaret hem de kişi zamiri olarak kullanılabilirler. Bu
kelimeler insan isminin yerini tutuyorsa şahıs zamiri, insan dışı varlıkların yerini tutuyorsa
işaret zamiridir.

✅Onu az önce gördüm, okula gidiyordu. (kişi zamiri)
✅Onu bu rafa yerleştirirsek çok güzel durur. (işaret zamiri)

Not: Bu, şu, o” sözcükleri bir isimden önce kullanılıyor, o ismi etkiliyorsa bu sözcükler zamir olmaktan çıkar, işaret sıfatı olurlar.

✅Bu adam ne söylüyor? (sıfat)
✅Bu, ne söylüyor? (zamir)
✅Öteki çocuk daha çalışkandır. (sıfat)
✅Öteki daha çalışkandır. (zamir)

Belgisiz Zamirler
Herhangi bir varlığı kesin biçimde göstermeden ad yerine kullanılan, varlıkları belirsiz bir biçimde karşılayan sözcüklerdir.
*Bazıları, biri, kimi, hepsi, herkes, kimse, birçoğu, birkaçı, şey, birazı, çoğu, hiçbiri…

✅Hepimiz sınava çok iyi hazırlandık.
✅Kapıda tanımadığım birisi vardı.
✅Kimsenin ahı, kimsede kalmaz, derler.
✅Hiçbirinin ağzını bıçak açmıyordu.
✅Çocukların çoğu parka gitti.

Soru Zamirleri
Soru yoluyla adların yerini tutan sözcüklerdir.
*Ne, kim, kimi, hangisi, kaçı, nereye, nerede, nereden…
✅Kimden bahsediyorlar?
✅Giderken yanımıza ne alalım?
✅Arabayı nereye park ettin?
✅Hangisini alacaksın?

Dönüşlülük Zamiri

Kendi kelimesi ile ilgilidir. Burada kendi sözcüğü anahtar sözcüktür.
*kendi (kendim,kendin,kendisi,kendimiz)

✅Sınav sonuçlarını öğretmen kendisi açıkladı.

Not: Dönüşlülük zamiri kişi zamiriyle birlikte kullanılırsa pekiştirme anlamı katar. Anlatım
bozukluğu değildir.

✅Bu ödevi ben kendim yaptım.
✅Geleceğinizi siz kendiniz belirleyeceksiniz.

Ek Halindeki Zamirler:
1-İlgi Zamiri: Belirtili ad tamlamalarında tamlanan sözcüğünün yerini geçici olarak tutan “-
“ki” ilgi zamiridir.
✅Senin ödevin kolay, Elif’inki zor.
(Elif’in ödevi)
✅Onların okulu yolun karşısında.
✅Onlarınki yolun karşısında.

2-İyelik Zamiri:Adların sonuna gelerek onların kime ait olduklarını gösteren eklerdir. Ad
tamlamalarında tamlayanın (kişi zamirinin) yerini tutar.

✅Çantam nerede? (benim çantam)
✅Amacın başarmak olmalı. (senin amacın)
✅Göreviniz burayı temizlemek. (sizin göreviniz)

Yapılarına Göre Zamirler
1-Basit Zamirler: Kök halindeki zamirlerdir.
Bu, şu, sen, o, kim…
2-Birleşik Zamirler: Birden çok sözcüğün birleşmesiyle oluşan zamirlerdir.
♦Birçoğu
♦Birazı

**Zamirler yapım eki aldığında tür özelliklerini yitirip isim, sıfat ya da zarf olur.
Kimliğimi evde unuttum.

isim
(kim-lik)
Bencil insanlardan nefret ederim.
sıfat
(ben-cil)
Kimsesiz olmak çok zordur.
zarf

ZAMİRLER

Fulyahoca.com

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu