Kitap Cevapları

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 2 2.ünite Sayfa 56-71 Cevapları

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 2.Ünite Sayfa 56-71 Cevapları, (Sayfa 56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71))

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları 2.Ünite Sayfa 56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71) cevaplarını sayfa sayfa ayrılmış bir şekilde aşağıda bulabileceksiniz.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı 

Aşağıdaki tabloda bulunan tam kare sayıları örneklerdeki gibi boyayınız.
Rengin, elinde bulunan bütün birimkareleri kullanarak aşağıdaki dikdörtgeni oluşturuyor. Bu birimkarelerden en az kaç birimkare çıkarırsa bir kare elde edebileceğini bulunuz..
 
8.Sinif Matematik Ders Kitabi MEB Yayinlari Sayfa 59 Cevabi
 
8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı 
 
Alanı 1225 br2 olan karesel bölgenin bir kenar uzunluğunu bulunuz.
Aşağıdaki sayıların kareköklerini bulunuz.
 
8.Sinif Matematik Ders Kitabi MEB Yayinlari Sayfa 60 Cevabi
 
8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 61 Cevabı 
 
UYGULAYALIM
1. 200 birimkareye en az kaç birimkare eklenirse bir karesel bölge elde edileceğini bulunuz.
2. Aşağıda alanları verilen karelerin bir kenar uzunluklarını bulunuz.
3. 625 m2 lik karesel bölge şeklindeki bahçenin etrafı tel örgü ile çevrilecektir. Bu iş için kaç metre tel örgü kullanılacağını bulunuz.
4. Çınar’ın 900 m2, Belkıs’ın ise 400 m2 büyüklüğünde olan arsaları yandaki gibi modellenmiştir. Modelde verilen [AB] üzerine, A ve B noktalarına da gelmek şartıyla 2 m aralıklarla kaç fidan dikileceğini bulunuz.
5. Aşağıdaki diyagramda verilen işlemlerin sonuçları doğru ise (D), yanlış ise (Y) yolunu takip ederek çıkışa ulaşınız. Çıkışta ulaştığınız bilim insanının hangi alanda çalışmalar yaptığını araştırınız.
6. Üç basamaklı en küçük tam kare sayı ile iki basamaklı en büyük tam kare sayı arasındaki fark kaçtır?
 
8.Sinif Matematik Ders Kitabi MEB Yayinlari Sayfa 61 Cevabi
 
8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı 
 
Sayısının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu bulunuz.
Sayısının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu bulunuz.
 
8.Sinif Matematik Ders Kitabi MEB Yayinlari Sayfa 63 Cevabi
 
8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı 
 
Sayısına en yakın doğal sayıyı bulunuz.
UYGULAYALIM
1.Eşitsizliğinde A doğal sayısının alabileceği en küçük ve en büyük değeri bulunuz.
2. Aşağıdaki kareköklü sayılara en yakın doğal sayıları bulunuz.
3. Yanda verilen pembe karenin kenar uzunluğunun hangi
iki tam sayı arasında olduğunu bulunuz.
4.Arasında kaç tane doğal sayı olduğunu bulunuz.
5.Yanda numaralandırılmış kareköklü sayılar ile sayı
doğrusu üzerinde bulunan harfleri eşleştiriniz. Eşleştirdiğiniz harfleri sırasıyla aşağıdaki kutulara yazınız.
6.sayısı hangi iki doğal sayı arasındadır?.
 
8.Sinif Matematik Ders Kitabi MEB Yayinlari Sayfa 64 Cevabi
 
8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 65-66 Cevabı 
 
Aşağıdaki ifadeleri a√b biçiminde yazınız.
Alanı 35 m2 olan kare şeklindeki oyun alanının bir kenar uzunluğunu a √b biçiminde yazınız..
 
8.Sinif Matematik Ders Kitabi MEB Yayinlari Sayfa 65 66 Cevabi
 
8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 67 Cevabı 
 
Aşağıda a√b şeklinde verilmiş ifadelerin katsayılarını karekök içine alınız ve karekök içindeki ifadeleri a√b şeklinde yazınız
UYGULAYALIM
1. Aşağıdaki ifadeleri a√b biçiminde yazınız.
2. Aşağıdaki ifadelerin katsayılarını karekök içine alarak yazınız.
3. Alanı 192 m2 olan kare şeklindeki bahçenin bir kenarı boyunca açılacak kanalın uzunluğunu bulunuz.
4. Bir çiftçi tarlasının 3√6 dönümüne mısır, 3√7 dönümüne yonca ve 5√2 dönümüne de buğday ekmiştir. Bu çiftçinin en çok hangi ürünü ektiğini bulunuz.
6. a ve b 1’den farklı pozitif tam sayılar olmak üzere √72 = a√b eşitliğini sağlayan a√b ifadelerini bulunuz.
7. a ve b birer doğal sayı olmak üzere √6300 sayısı, a√b biçiminde yazıldığında b’nin en küçük değeri için a sayısı kaç olur?.
 
8.Sinif Matematik Ders Kitabi MEB Yayinlari Sayfa 67 Cevabi
 
8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 69-70 Cevabı 
 
Aşağıdaki çarpma işlemlerinin sonuçlarını bulunuz.
Aşağıda yüksekliği ve bir kenar uzunluğu verilen paralelkenarsal bölgenin alanını bulunuz.
 
√45 ifadesini doğal sayı yapan 2 çarpan bulunuz..
 
8.Sinif Matematik Ders Kitabi MEB Yayinlari Sayfa 69 70 Cevabi
 
8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 71 Cevabı 
 
Aşağıdaki işlemlerin sonucunu bulunuz.
 

8.Sinif Matematik Ders Kitabi MEB Yayinlari Sayfa 71 Cevabi


İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu