Kitap Cevapları

8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 2.Ünite Cevapları

8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 2.Ünite Sayfa 24-34 Cevapları, (Sayfa 24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34)

8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2.Ünite Sayfa 24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34 cevaplarını sayfa sayfa ayrılmış bir şekilde aşağıda bulabileceksiniz.

8.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları 

Tick ( ) the types of music you like. Share them with your classmates.
Sevdiğiniz müzik türlerini işaretleyin (). Bunları sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.
Activity 1
Listen to the recording. Fill in the blanks with the words/ phrase in the box.
1. Etkinlik
Kaydı dinleyin. Boşlukları kutudaki kelimeler / kelime öbeği ile doldurun.
Activity 2
What type of music do you prefer/ like/ dislike? Why? Use the adjectives in the box.
Aktivite 2
Ne tür müzikleri tercih edersiniz / seversiniz / sevmezsiniz? Neden? Kutudaki sıfatları kullanın.
 
8. Sinif Ingilizce Ders Kitabi Sayfa 24 Cevaplari MEB Yayinlari
 
8.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 25 Cevapları 
 
Activity 1
Work in pairs. Brainstorm about camping. Fill in the mind map with your ideas.
1. Etkinlik
İkili çalışın. Kamp yapmak hakkında beyin fırtınası yapın. Zihin haritasını fikirlerinizle doldurun.
Activity 2
Read the blog. Write a title for it.
Aktivite 2
Blogu okuyun. Bunun için bir başlık yazın.
 
8. Sinif Ingilizce Ders Kitabi Sayfa 25 Cevaplari MEB Yayinlari
 
 
8.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 26 Cevapları 
 
Activity 1
Study the sentences in the boxes. Work in pairs. Add one more sentence in each box.
1. Etkinlik
Kutulardaki cümleleri inceleyin. İkili çalışın. Her kutuya bir cümle daha ekleyin.
Activity 2
Work in pairs. Ask your partner about his/ her regular activities.
Aktivite 2
İkili çalışın. Partnerinize düzenli aktivitelerini sorun.
 
8. Sinif Ingilizce Ders Kitabi Sayfa 26 Cevaplari MEB Yayinlari
 
 
8.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 27 Cevapları
 
Activity 1
Look at the book genres. Match them with the pictures.
Kitap türlerine bakın. Onları resimlerle eşleştirin.
Activity 2
Listen to the recording. Tick ( ) the sentences True or False.
Kaydı dinleyin. Doğru veya Yanlış cümlelerini işaretleyin ()
Activity 3
What is your favorite daily activity? Give a simple description of it..
En sevdiğiniz günlük aktivite nedir? Bunun basit bir tanımını yapın.
 
8. Sinif Ingilizce Ders Kitabi Sayfa 27 Cevaplari MEB Yayinlari
 
8.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 28 Cevapları 
 
Activity 1
Answer the following questions.
Aşağıdaki soruları yanıtlayın.
Activity 2
Read the text. What are Mete Gazoz’s regular activities.
Metni oku. Mete Gazoz’un düzenli faaliyetleri nelerdir.
Activity 3
Read the text again. Answer the following questions.
Metni tekrar okuyun. Aşağıdaki soruları yanıtlayın.
Activity 4
Write a paragraph about your regular activites.
Düzenli faaliyetleriniz hakkında bir paragraf yazın.
 
8. Sinif Ingilizce Ders Kitabi Sayfa 28 Cevaplari MEB Yayinlari
 
8.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 29 Cevapları 
 
Activity 1
Work in groups of 3. Write group members’ names in the blanks. Ask these questions to them.
Tick ( ) their answers in the chart.
3’lü gruplar halinde çalışın. Grup üyelerinin adlarını boşluklara yazın. Bu soruları onlara sorun.
Cevaplarını çizelgede işaretleyin ().
Activity 2
Share the results in the classroom.
Sonuçları sınıfta paylaşın.
 
8. Sinif Ingilizce Ders Kitabi Sayfa 29 Cevaplari MEB Yayinlari
 
 
8.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları 
 
Visual Dictionary
Keep expanding your visual dictionary by including new vocabulary items from this unit.
Görsel Sözlük
Bu ünitedeki yeni kelime ögelerini ekleyerek görsel sözlüğünüzü genişletmeye devam edin.
How well can you do these things? Tick ( ) the chart.
Bunları nasıl bu kadar iyi yapabiliyorsun? Grafiği işaretleyin ().
 
 
8. Sinif Ingilizce Ders Kitabi Sayfa 30 Cevaplari MEB Yayinlari
 
8.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 31 Cevapları 
 
1.Find the missing letters.
Eksik harfleri bulun.
2a.Listen to the recording and complete the dialogue with a word or phrase. Then, act it out.
Kaydı dinleyin ve diyaloğu bir kelime veya cümle ile tamamlayın.
2b.Read the dialogue. Put a mark “ ” or “X”
in the chart.
Diyaloğu oku. “♠” Veya “X” işareti koyun
grafikte.
3.Put the sentences into the correct order.
Cümleleri doğru sıraya koyun.
4.Look at the pictures. What does Yavuz
like/ dislike doing? Write your sentences.
Resimlere bakın. Yavuz ne yapar
yapmayı sevmek / sevmemek? Cümlelerinizi yazın.
 
8. Sinif Ingilizce Ders Kitabi Sayfa 31 Cevaplari MEB Yayinlari
 
8.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 32 Cevapları 
 
Activity 1
Solve the puzzle.
Bulmacayı çöz.
 
8. Sinif Ingilizce Ders Kitabi Sayfa 32 Cevaplari MEB Yayinlari
 
8.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları 
 
Activity 2
Match the questions with the correct answers. (There is one extra question.)
Soruları doğru cevaplarla eşleştirin. (Fazladan bir soru var.)
Write sentences using love/ like/ enjoy. (There are two extra pictures.)
Sevgi / beğenmek / zevk almak kullanarak cümleler yazın. (İki ekstra resim var.)
 
8. Sinif Ingilizce Ders Kitabi Sayfa 33 Cevaplari MEB Yayinlari
 
 
8.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları
 
Activity 4
Put the words/ phrases into the correct order.
Kelimeleri / cümleleri doğru sıraya koyun.
Activity 5
Match the words/ phrases with the pictures.
Kelimeleri / cümleleri resimlerle eşleştirin.
 
 

8. Sinif Ingilizce Ders Kitabi Sayfa 34 Cevaplari MEB Yayinlari


İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu