Kitap Cevapları

7.Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Cevapları 1.Ünite

7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı 1.Ünite Sayfa 10-44 Cevapları, (Sayfa 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44)

7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları 1.Ünite Sayfa 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44 cevaplarını sayfa sayfa ayrılmış bir şekilde aşağıda bulabileceksiniz.

7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 10 Cevabı

Karanfiller ve Domates Suyu
Hazırlık Çalışmaları 
1.Çalışkanlığını ile tanıdığınız hayvanlar var mı? Bu hayvanların özelliklerini anlatınız.
Cevap: Karıncaları çalışkan hayvan olarak örnek verebiliriz.Karıncalar kendi ağırlıklarının on katı kadar yük taşıyabilirller.Koloniler halinde toprağın altında birlikte yaşarlar.
2.Okuyacağınız metnin başlığının ve görsellerinin size hatırllatıklarını söyleyiniz?
Cevap : Köyümü ve yaz aylarında gittiğimiz köyümdeki yaşamımı hatırlatıyor.
 
7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 14 Cevabı
 
2019 2020 7. Sinif Ozgun Yayinlari Turkce Ders Kitabi Sayfa 14 Cevaplari
 
7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 15 Cevabı
 
Metinde geçen aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin gerçek anlamda mı, mecaz anlamda mı kullanıldığını belirleyiniz.Gerçek anlamda kullanılmışsa cümlelerin başına “G” mecaz anlamda kullanılmışsa cümlelerin başına “M” yazınız.
 
 
2019 2020 7. Sinif Ozgun Yayinlari Turkce Ders Kitabi Sayfa 15 Cevaplari
 
4.ETKİNLİK
1.İnsanları sevmek lazım  geldiğini, insanları sevince tabiatı , tabiatı sevince de dünyanın sevileceğini oradan da yaşama sevinci duyulucağını öğretmişlerdir.
2.Bir gözü diğerine göre solo doğru biraz kaymış, sağ taraf gözünün beyazı ile göz kapağı arasında ise bir et parçası oturmuştur.
3.Kamburu hatırlatmış.
4.Gündeliğe gidip , sarnıç suvar , bahçelerde çalışır , dam aktarır ve kuyu kazarmış.
5.Fundalar , yabani meşe palamutları , koca yemişler , çalı süpürgeleri yetişirmiş.
6.Toprakta bulunan taşları ,kökleri, dikenleri eline ve tırnaklarına zarar vermesine rağmen ayıklamış.
7. Mustafa taşlık yerleri temizlemeyi başarmış ve oraya yerleşip tarım yapmaya başlamıştır.
8.Mustafa’nın azim ,sabır ve çalışkanlıkla engelleri aşmasından dolayı yazar Mustafa’yı tebrik ediyor.
 
7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 16 Cevabı
Metinden birincil kişili anlatımının yapıldığı cümleler bulup aşağıya yazınız.
2019 2020 7. Sinif Ozgun Yayinlari Turkce Ders Kitabi Sayfa 16 Cevaplari
 
7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 17 Cevabı
 
Aşağıdaki tabloya metinde geçen ikilemeleri yazınız.Bu ikilemeleri birer cümlede kullanınız.
Metinde geçen aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin yazımını inceleyiniz.Bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin yazımından hareketle ilgili açıklamaları örnekteki gibi tamamlayınız.
 
2019 2020 7. Sinif Ozgun Yayinlari Turkce Ders Kitabi Sayfa 17 Cevaplari
 
7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 18 Cevabı
 
Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcükleri inceleyiniz.Fiil olanları sarı, isim olanları yeşil yaprağa örnekteki gibi yazınız.
 
2019 2020 7. Sinif Ozgun Yayinlari Turkce Ders Kitabi Sayfa 18 Cevaplari
 
7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 19 Cevabı
 
Aşağıdaki fiilleri anlatım özelliklerine göre uygun kutucuklara yazınız.
 
2019 2020 7. Sinif Ozgun Yayinlari Turkce Ders Kitabi Sayfa 19 Cevaplari
 
7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı 1.Tema Erdemler  Teması   Sayfa 20-21-22-23-24-25-26-27-28  Ninenin Kitabı Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları 
 
7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 20 Cevabı
 
Ninenin Kitabı
Hazırlık Çalışmaları 
Yardımlaşma ile ilgili gazate ve dergi haberlerini arkadaşlarınızla okuyunuz.
 
7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 23 Cevabı
 
1.ETKİNLİK 
Aşağıdaki sözcüklerin metindeki anlamlarını belirleyip başındaki kutucuğu işaretleyiniz.
2.ETKİNLİK 
Metinde geçen ve aşağıda harfleri karışık olarak verilen deyimleri örnekteki gibi yazınız.Bu deyimlerin anlamlarını deyimler sözcüğünden bulup deyimlerin anlamlarına uygun olarak birer cümlede kullanınız.
 
2019 2020 7. Sinif Ozgun Yayinlari Turkce Ders Kitabi Sayfa 23 Cevaplari
 
7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 24 Cevabı
 
3. ETKİNLİK
Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.
4. ETKİNLİK
Ninelerin kitabı metni yaşanmış ya da yaşanabilecek bir olayı anlatmaktadır.Aşağıya metnin hikaye unsurlarını yazınız.
 
2019 2020 7. Sinif Ozgun Yayinlari Turkce Ders Kitabi Sayfa 24 Cevaplari
 
7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 25 Cevabı
 
5. ETKİNLİK
Aşağıdaki yargıların metinden hareketle sebep-sonuç ilişkisi oluşturacak şekilde eşleştiriniz.
6. ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerden çıkarılabilecek diğer anlamları ilgili cümlelerin altına örnekteki gibi yazınız.
 
2019 2020 7. Sinif Ozgun Yayinlari Turkce Ders Kitabi Sayfa 25 Cevaplari
 
7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 26 Cevabı
 
7.ETKİNLİK 
Aşağıdaki cümlelerde “da/de’nin yazımlarını inceleyiniz.Doğru yazıldığı cümlelerin başına “D” yanlış yazıldığı cümlelerin başına “Y” yazınız.
8.ETKİNLİK 
Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili fiillerin mastar halini örnekteki gibi yazınız.
 
2019 2020 7. Sinif Ozgun Yayinlari Turkce Ders Kitabi Sayfa 26 Cevaplari
 
7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 27 Cevabı
 
9.ETKİNLİK 
Aşağıdaki cümlede iş,oluş, hareket bildiren sözcüklerin altını örneklerdeki gibi çiziniz.
b.Altını çizdiğiniz iş,oluş,durum bildiren sözcükleri örneklerdeki gibi gruplandırarak aşağıya yazınız.
 
2019 2020 7. Sinif Ozgun Yayinlari Turkce Ders Kitabi Sayfa 27 Cevaplari
 
7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 28 Cevabı
 
b.Bir kitap yazmış olsaydınız kitabınızın adı ve konusu ne olurdu?Aşağıya yazınız.
 
2019 2020 7. Sinif Ozgun Yayinlari Turkce Ders Kitabi Sayfa 28 Cevaplari
 
7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı 1.Tema Erdemler  Teması   Sayfa 29-30-31-32-33-  Baba Bana Bir Şiir Bul  Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları 
 
7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 29 Cevabı
 
Baba Bana Bir Şiir Bul 
Hazırlık Çalışmaları 
1.” Bana Bir Masal Anlat Baba” isimli şarkıyı dinlemek size neler hissettirdi ? Şarkı ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap : Şarkıyı dinlediğimde çok duygulandım. Babamla aramızda geçen güzel anılar gözümün önünden geçti şarkıyı çok beğendim.
2.” Bana Bir Masal Anlat Baba ” şarkısının size hissettirdiklerinden ve başlığından hareketle okuyacağınız metnin konusunu tahmin ediniz?
Cevap: Metnin konusu doğa olabilir.
 
7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 30 Cevabı
 
1.ETKİNLİK 
Şiirde şair, babasından neler istemektedir?Şairin yerinde siz olsaydınız babanızdan neler isterdiniz?
2.ETKİNLİK 
Aşağıdaki cümlelerden şiirin ana duygusuyla ilgili olanları işaretleyiniz.
3.ETKİNLİK 
Siz şair olsaydınız şiire nasıl başlık yazardınız?Niçin?
 
2019 2020 7. Sinif Ozgun Yayinlari Turkce Ders Kitabi Sayfa 30 Cevaplari
 
7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 31 Cevabı
 
4.ETKİNLİK 
Aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlarını şiirden bularak yazınız.
5.ETKİNLİK 
a.Şiirde dize sonlarındaki uyumu sağlayan ses benzerliklerini örnekteki gibi belirleyiniz.
2019 2020 7. Sinif Ozgun Yayinlari Turkce Ders Kitabi Sayfa 31 Cevaplari
 
7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 32 Cevabı
 
6.ETKİNLİK 
Aşağıdaki cümlelerde eğik çizginin hangi amaçla kullanıldığını ilgili cümlelerin altına yazınız.
7.ETKİNLİK 
Aşağıdaki fiillerden iş anlamı taşıyanları belirleyip ilk harflerini sırasıyla kutucuklara yazarak şifreyi bulunuz.
 
2019 2020 7. Sinif Ozgun Yayinlari Turkce Ders Kitabi Sayfa 32 Cevaplari
 
7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 34 Cevabı

1.ETKİNLİK 

Metinde geçen aşağıdaki sözcükleri anlamlarının başına yazınız.

2019 2020 7. Sinif Ozgun Yayinlari Turkce Ders Kitabi Sayfa 34 Cevaplari

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu