Kitap CevaplarıKitap Özetleri

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları

Ekoyay Yayınları 3. Ünite

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 3. Ünite ÜLKEMİZDE NÜFUS Sayfa 123, 124, 125 “Öğrendiklerimi Değerlendiriyorum” Etkinlik Cevapları

 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 123. Sayfa Cevapları

A. Cümlelerde belirtilen yargıların doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu cümlelerin başındaki kutulara “D” ya da “Y” yazarak belirtiniz. Yanlış olduğunu düşündüğünüz yargıların doğrularını cümlelerin altlarındaki boşluklara yazınız.

( Y ) 1. İnsanların sivil toplum kuruluşlarında çalışma özgürlüğünün olması yerleşmeyi etkileyen etmenlerden
biridir.
⇒ Sivil toplum kuruluşlarında çalışma gönüllülük esasına göre olduğu için yerleşime etki etmez.

( D ) 2. Doğum oranlarının ölüm oranlarından fazla olması nüfusu artıran bir etkendir.

( D ) 3. Ülkemizin doğusundaki ekonomik faaliyetlerin çeşitliliği batısına göre daha az olduğundan buradaki nüfus
daha azdır.

( Y ) 4. Göç herhangi bir neden olmaksızın uzun süre başka bir yerde yaşamak için yapılan yer değiştirme durumudur.
⇒ Her göçün bir nedeni vardır. Bu nedenlerden bazıları ekonomik, terör, sağlık gibi nedenlerdir.

( Y ) 5. Anayasa’ya göre yerleşme hürriyeti hiçbir şekilde kısıtlanamaz.
⇒ Anayasanın 23. maddesine göre sağlık, güvenlik gibi nedenlerle yerleşme hürriyeti kısıtlanabilir.

B. Aşağıdaki cümleleri kutucukta verilenleri kullanarak doğru olarak tamamlayınız.

ticaret yolları, yerleşim, kent, harita, pasaport, ticaret, mübadele

6. Nehir kenarları ve deniz kıyıları —————yerleşim———— için tercih edilen yerlerdendir.
7. Türkiye nüfus haritasını inceleyen biri ———ticaret————— bölgelerinin nerelerde yoğun olduğu bilgisine
ulaşabilir.
8. İstanbul’un nüfusunun yoğun olma nedenlerinden biri de —————ticaret yolları————— üzerinde bulunmasıdır.
9. 1980’li yıllardan itibaren ————kent———— nüfusu kır nüfusuna göre daha fazla olmaya başlamıştır.
10. Savaş ya da başka nedenlerle ülkeler arası yapılan nüfus değişimine —————mübadele———— denir.
11. Yurt dışına çıkmak için ————pasaport————— gereklidir.

 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 124. Sayfa Cevapları

C. Aşağıdaki I. grubu II. grup ile örnekteki gibi eşleştiriniz.

( a ) nehir kenarı
( b ) nüfus
( c ) seyahat
( ç ) mülteci

1. ( a ) Yerleşmeyi olumlu etkileyen bir nedendir.
2. ( c ) Eğlenme ve dinlenme amacıyla kısa süreli yer değiştirme durumudur.
3. (   ) Eğitim amaçlı göç eden kişiye denir.
4. ( ç )Yaşadığı ülkeyi terk edip başka bir ülkeye sığınan insanlardır.
5. ( ) Bir yerde yaşayanların toplam sayısıdır.

Ç. Doğru cevabın bulunduğu seçeneği işaretleyiniz.

13. “Daha siz küçükken kömür madeninde çalışmak için buraya gittim. Bir süre çalışıp bir miktar para kazanınca geri döndüm. Ancak bu böyle sürüp gidemezdi. En iyisi şimdi yaşadığımız Zonguldak’a göçmek ve ailece burada yaşamaktı.”

Yukarıdaki açıklamaya göre Zonguldak ilimizin yerleşim yeri olarak tercih edilmesinin nedeni hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Doğal güzellikleri    B) İklimi    C) Yer altı kaynakları    D) Yoğun nüfusu

CEVAP: C

14. Grafiğe göre aşağıdaki seçeneklerden hangisine ulaşılamaz?

A) Hangi yıllar arasındaki artışın diğerlerine göre fazla olduğuna
B) 1990-2000 yılları arasında ülkemizin dışarıdan göç aldığına
C) Yakın geleceğe dair nüfus artışı hakkında tahmin yapmaya
D) Nüfusun en az ve en fazla olduğu yılları tespit etmeye

CEVAP: B

 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 125. Sayfa Cevapları

15. Üniversiteleriyle tanınan bir şehir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Barınma imkânlarından yoksundur.    B) Çok sayıda öğrencisi olan bir şehirdir.
C) Eğitim oranı yüksektir.    D) Kültürel faaliyetler yaygındır.

CEVAP: A

16. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde göç ile ilgili neden-sonuç ilişkisi vardır?

A) Savaş-İnsan hakları ihlali
B) Tarımda makineleşmenin artması-Kır-kent nüfus oranının değişmesi
C) Doğal afet yaşanması-Arama kurtarma
D) Doğum oranının ölüm oranından yüksek olması-Nüfusun artması

CEVAP: B

17. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi vatandaşın yerleşme ve seyahat özgürlüğünün haksız yere kısıtlanmasına bir örnektir?

A) Hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı olmak
B) Salgın hastalık nedeniyle bulunduğu kasabadan çıkamamak
C) İşlediği bir suçtan dolayı tutuklanmak
D) Terör baskısı nedeniyle yaylaya gidememek

CEVAP: D

D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

18. Nüfus sayımları neden önemlidir? Açıklayınız.

CEVAP: Nüfus sayımı ile birlikte ülkenin genel nüfusu, kadın ve erkek nüfus oranı, okuryazar oranı belirlenir. Böylece eğitim, sağlık, ulaşım gibi alt yapıların nüfus için yeterli olup olmadığı anlaşılır. Ülkenin kalkınması için gereken yatırımlar nüfusa göre yapılandırılır.

19. İnsanlar geçmiş dönemlerde yerleşim yeri olarak nereleri tercih etmişlerdir? Açıklayınız.

CEVAP: İnsanlar geçmiş dönemde geçimlerini sağlayabilmek için tarıma elverişli verimli toprakların ve su kaynaklarının bulunduğu, hayvancılığın yapılabileceği güzel meraları yerleşim yeri olarak tercih etmişlerdir.

20. Ülkemiz nüfusunu artıran sebepler nelerdir?

CEVAP: Ülkemizin nüfusu doğal yollar ve göç ile artmaktadır. Ülkemiz, eğitim imkanları, sağlık olanakları, turizm ve zorunlu göç için tercih edilen bir ülkedir.

21. Büyük şehirlerin yoğun göç alıyor almasının sebepleri nelerdir?

CEVAP: Büyük şehirlerde iş imkanları küçük şehirlere göre daha fazladır. Ayrıca ulaşım, eğitim, sağlık ve turizm gelişmiştir. Bu nedenle büyük şehirler yoğun göç almaktadır.

E. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

1. Bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşınma.
2. Konya’nın Çumra ilçesindeki en eski yerleşim yerlerinden biri.
3. Sığınmacı, savaş ya da başka nedenlerle başka bir ülkeye sığınanlar.
4. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için yaptıkları faaliyetlerin tümü.
5. Yurt dışına çıkışta gerekli olan belge.
6. Yeryüzünde, sınırları belli geniş ya da küçük bir bölgedeki insanların toplam sayısı.
7. Bir yerden bir yere kısa süreliğine gitme.
8. Göç nedenlerinden biri.
9. Japonya’nın ve dünyanın en kalabalık şehri.
10. Ülkemizde, nüfus miktarı gibi resmî istatistikleri hazırlayan kurumun kısa adı.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 125. Sayfa Cevapları

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Ekoyay Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı 67. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu