Kitap Cevapları

7.Sınıf İngilizce Kök E Yayınları Ders Kitabı Cevapları 7.Ünite

7.Sınıf Kök E Yayınları İngilizce Ders Kitabı 7.Ünite Sayfa 93-105 Cevapları, (Sayfa 93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105)

7.Sınıf Kök E Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 7.Ünite Sayfa 93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105 cevaplarını sayfa sayfa ayrılmış bir şekilde aşağıda bulabileceksiniz.

7.Sınıf Kök E Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 95 Cevabı 

2.Read the text again.Complete the sentences.
Metni tekrar okuyun.Cümleleri tamamlayın.
 
7.Sinif Ingilizce Ders Kitabi Sayfa 95 Cevabi KOK E Yayinlari
 
7.Sınıf Kök E Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 96 Cevabı 
 
1.Fill in the blanks using the words in the box.There is one extra word.
Kutudaki kelimeleri kullanarak boşlukları doldurun.Fazladan bir kelime var.
 
7.Sinif Ingilizce Ders Kitabi Sayfa 96 Cevabi KOK E Yayinlari
 
7.Sınıf Kök E Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 97 Cevabı 
 
Complete the sentences using”will” or “won’t”.
Cümleleri “istek” veya “olmaz” kullanarak doldurun.
 
7.Sinif Ingilizce Ders Kitabi Sayfa 97 Cevabi KOK E Yayinlari
 
7.Sınıf Kök E Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 98 Cevabı 
 
Read the situations below and make predictions about the future.Work with your friend.
Aşağıdaki durumları okuyun ve gelecek hakkında tahminler yapınız.
Now write about your predictions in the speaking activity.Share your ideas with the class.
Şimdi konuşma etkinliğindeki tahminlerinizi yazın.Fikirlerinizi sınıfla paylaşın.
 
7.Sinif Ingilizce Ders Kitabi Sayfa 98 Cevabi KOK E Yayinlari
 
7.Sınıf Kök E Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 99 Cevabı 
 
1.Listen to the conservation between two friends , Michael and Mary.Who will in a big city? Why?
İkisi arasındaki konuşmayı dinleyin arkadaşlar, Michael ve Mary.Kim büyük kentte yaşayacak? Neden?
2.Listen again and mark the sentences as Ture (T) or False (F)
Tekrar dinle ve cümleleri doğru ise (T) veya yanlış ise (F) olarak işaretle.
Complete the sentences using the words in the box.
Kutudaki kelimeleri kullanarak cümleleri tamamlayın.
 
7.Sinif Ingilizce Ders Kitabi Sayfa 99 Cevabi KOK E Yayinlari
 
 
7.Sınıf Kök E Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 100 Cevabı 
 
Read the text quickly and choose the best title.
Metni hızlı bir şekilde okuyun ve en iyi başlığı seçin.
2.What does Jasmine predict about the future of the world? Read the text again and complete the tables below.Write her positive and negative predictions.
Yasemin dünyanın geleceği hakkında ne tahmin ediyor? Metni tekrar okuyun ve aşağıdaki tabloları doldurun.Olumlu ve olumsuz tahminlerinizi yazın.
 
7.Sinif Ingilizce Ders Kitabi Sayfa 100 Cevabi KOK E Yayinlari
 
 
7.Sınıf Kök E Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 102 Cevabı 
 
1.Discuss the questions below with your partner.
Aşağıdaki soruları eşinizle tartışın.
2.Listen to the text about Ryan Wang. Will he play he piano in the future?
Yazıyı dinle Ryan Wang gelecekte piano çalacak mı?
3.Listen to text again.Number the sentences.
Metni tekrar dinleyin ve cümleleri numaralandırın.
7.Sinif Ingilizce Ders Kitabi Sayfa 102 Cevabi KOK E Yayinlari
 
 
7.Sınıf Kök E Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 103 Cevabı 
 
Zarları at ve ilerle. Resme bak will / won’t kullanarak bir tahmini yapın.
1.Weather won’t be perfect.
2.She will get high marks.
3.She will get a job.
4.He will be healtier.
5.The World will be more peaceful.
6.She will again weight.
7.Our life will be casier.
8.They will be happy.
9.Electricy preduction will be more nature friendly.
 
7.Sinif Ingilizce Ders Kitabi Sayfa 103 Cevabi KOK E Yayinlari
 
 
7.Sınıf Kök E Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 104 Cevabı 
 
Gelecekten beklentinizi düşünün.Gelecek için hayalleriniz neler ? Gelecekten gelen hayalleriniz ve beklentileriniz hakkında bir yazı yazın.Arkadaşlarınıza okuyun.
Bu ünitede hangi kelimeleri hangi kelimeleri öğrendin? Görsel sözlüğünüze gidin ve kaydedin.
 

7.Sinif Ingilizce Ders Kitabi Sayfa 104 Cevabi KOK E Yayinlari

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu