Kitap Cevapları

6.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 1.Ünite Sayfa 10-24 Cevapları

6.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 1.Ünite Sayfa 10-24 Cevapları, (Sayfa 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24)

6.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 1.Ünite Sayfa 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 cevaplarını sayfa sayfa ayrılmış bir şekilde aşağıda bulabileceksiniz.

6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 10 Cevapları 

A. What time does your school finish?
A. Okulunuz ne zaman bitiyor?
Which of the activities on pages 10 and 11 do you do after school?Share your opinions with your friends.
Okuldan sonra 10. ve 11. sayfalardaki etkinliklerden hangilerini yapıyorsun? Görüşlerini arkadaşlarınla paylaş.
 
6.Sinif Ingilizce Ders Kitabi Sayfa 10 Cevaplari MEB Yayinlari
 
6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 11 Cevapları 
 
B. Look at the pictures on pages 10 and 11.
Match the activities with the photos.
B. 10. ve 11. sayfalardaki resimlere bakın.
Aktiviteleri fotoğraflarla eşleştirin.
 
6.Sinif Ingilizce Ders Kitabi Sayfa 11 Cevaplari MEB Yayinlari
 
6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları 
 
Ask and answer the time.
Zamanı sor ve cevapla.
A. Listen to the dialogue and draw the time of the activities on the clocks.
A. Diyaloğu dinleyin ve etkinliklerin zamanını saatlere çizin.
 
6.Sinif Ingilizce Ders Kitabi Sayfa 12 Cevaplari MEB Yayinlari
 
6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 13 Cevapları
Find and write the missing times.
Eksik zamanları bulun ve yazın.
 
6.Sinif Ingilizce Ders Kitabi Sayfa 13 Cevaplari MEB Yayinlari
 
6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 14 Cevapları 
 
A. Talk about Sally’s weekend.
A. Sally’nin hafta sonu hakkında konuşun.
B. Answer the questions about Sally’s weekend according to the timetable in part A.
B. Sally’nin hafta sonu hakkındaki soruları şuna göre yanıtlayın: Bölüm A’daki zaman çizelgesine.
 
6.Sinif Ingilizce Ders Kitabi Sayfa 14 Cevaplari MEB Yayinlari
 
6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları 
 
Match the questions with the answers.
Soruları cevaplarıyla eşleştirin.
1. When do you visit your aunt?
2. Does your sister run errands at home?
5. Do you go to step dance class after school?
6. What is the date today?
7. What do you do after school?
4. What does your best friend do at break time?
3. What time does your little brother attend chess club?
1. Teyzenizi ne zaman ziyaret ediyorsunuz?
2. Kız kardeşiniz evde ayak işlerini yapıyor mu?
5. Okuldan sonra step dans kursuna gidiyor musunuz?
6. Bugünün tarihi nedir?
7. Okuldan sonra ne yaparsınız?
4. En iyi arkadaşınız teneffüste ne yapar?
3. Küçük kardeşiniz satranç kulübüne ne zaman katılıyor?
a. She plays chess.
a. Satranç oynuyor.
b. I take English courses.
b. İngilizce kursları alıyorum.
c. Yes, she does.
c. Evet o yapar.
d. On the weekends.
d. Haftasonları.
e. At quarter past four.
e. Dördü çeyrek geçe.
f. No, I don’t.
f. Hayır yok.
g. 21 October 2017.
g. 21 Ekim 2017
 
6.Sinif Ingilizce Ders Kitabi Sayfa 15 Cevaplari MEB Yayinlari
 
6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları 
 
A. Read Daisy’s diary and put the sentences in order.
A. Daisy’nin günlüğünü okuyun ve cümleleri sıraya koyun.
(2) She goes back home at four o’clock.
(2) Saat dörtte eve geri döner.
(5) She rests until quarter past eight.
(5) Sekizi çeyrek geçene kadar dinlenir.
(3) She takes care of Luna.
(3) Luna ile ilgileniyor.
(1) She listens to her teachers at school.
(1) Okulda öğretmenlerini dinliyor.
(4) She has dinner with her family at half past seven.
(4) Yedi buçukta ailesiyle akşam yemeği yer.
(7) She writes her diary before she goes to bed.
(6) Saat dokuzda tüm ev ödevlerini bitiriyor.
(6) At nine o’clock, she finishes all her homework.
(7) Günlüğünü yatmadan önce yazar.
 
6.Sinif Ingilizce Ders Kitabi Sayfa 16 Cevaplari MEB Yayinlari
 
6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları 
 
B. Read Daisy’s diary on page 16 again and write True (T) or False (F). Then correct the False statements.
B. Daisy’nin günlüğünü 16. sayfada tekrar okuyun ve Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın. Ardından Yanlış ifadeleri düzeltin.
C. Do you keep a diary? What do you write about?
Work with a partner. Ask and answer questions with your partner.
C. Günlük tutuyor musunuz? Ne hakkında yazıyorsun Ortakla çalışmak. Partnerinize sorular sorun ve cevaplayın.
 
 
6.Sinif Ingilizce Ders Kitabi Sayfa 17 Cevaplari MEB Yayinlari
6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları 
 
Game Tıme
Work in pairs.
Take turns. Ask and answer the questions.
İkili çalışın.
Sırayla alın. Soruları sor ve cevapla.
 
6.Sinif Ingilizce Ders Kitabi Sayfa 18 Cevaplari MEB Yayinlari
 
6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları
 
A. Listen to Mert and put the sentences in order.
A. Mert’i dinleyin ve cümleleri sıraya koyun.
B. Talk about your daily routines.
B. Günlük rutinleriniz hakkında konuşun.
 
6.Sinif Ingilizce Ders Kitabi Sayfa 19 Cevaplari MEB Yayinlari
 
6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları
 
Listen to the song and complete.
Şarkıyı dinleyin ve tamamlayın.
 
6.Sinif Ingilizce Ders Kitabi Sayfa 20 Cevaplari MEB Yayinlari
 
 
6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları
 
Ask and answer questions as in the example.Complete the chart with your and your friend’s after school activities.
Örnekteki gibi sorular sorun ve cevaplayın. Tabloyu sizin ve arkadaşınızın okul sonrası etkinlikleriyle tamamlayın.
 
6.Sinif Ingilizce Ders Kitabi Sayfa 21 Cevaplari MEB Yayinlari
 
6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 22 Cevapları
 
PRACTICE TIME
1.Write the time.
1. Saatleri yazın.
2.Draw the time.
2.Saatleri çizin.
 
6.Sinif Ingilizce Ders Kitabi Sayfa 22 Cevaplari MEB Yayinlari
 
6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 23 Cevapları 
 
3. Look at the chart.
Ask and answer questions about Joe’s daily routines.
3. Tabloya bakın.
Joe’nun günlük rutinleri hakkında sorular sorun ve cevaplayın.
 
6.Sinif Ingilizce Ders Kitabi Sayfa 23 Cevaplari MEB Yayinlari
 
6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları 
 
4. Look at the pictures and complete the text with the suitable verbs below.There is an extra one.
4. Resimlere bakın ve aşağıdaki uygun fiillerle metni tamamlayın. Fazladan bir tane var.
 

6.Sinif Ingilizce Ders Kitabi Sayfa 24 Cevaplari MEB Yayinlari

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu