Kitap Cevapları

6.Sınıf Meb 1 Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 36-53 Cevapları

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1.Ünite Sayfa 36-53 Cevapları, (Sayfa 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53)

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları 1.Ünite Sayfa 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53) cevaplarını sayfa sayfa ayrılmış bir şekilde aşağıda bulabileceksiniz.

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 36 Cevabı

Hazır Mıyız
Arkadaşınızın aklından tuttuğu sayının sadece 1’e ve kendisine bölünebilen tek basamaklı bir sayı olduğu bilindiğine göre bu sayının kaç olabileceğini düşününüz ve açıklayınız?
5, ve 7 olabilir. Çünkü bu sayılar tek basamaklı ve 1 den başka ortak bölenleri yok.
Sıra Sizde 1
36 sayısına en az kaç eklenirse elden edilen sayı asal bir sayı olur?
En az bir eklenirse asal sayı olur. Çünkü 37 sayısını 1 ve kendisinden başka bölen sayı yoktur.
Sıra Sizde 2
11, 12 ve 13 sayılarından hangilerinin asal sayı olduğunu belirleyiniz.
11 ve 13 asal sayılardır.
 
6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 37 Cevabı
 
Sıra Sizde 3
4, 6, 8, 9 ve 10 sayıları Eratosthenes Kalburu’nda daha önceden boyanmıştır. Bu sayılar ve katlarının neden boyalı olduğunu yorumlayınız.
Asal sayı olmadıkları için boyanmışlardır. Çünkü bu sayılar asal sayılar arasındaki asal olmayan sayılardır.
Sıra Sizde 4
Rakamları farklı iki basamaklı en küçük asal sayının en küçük asal sayıdan farkı kaçtır?
13 -2 = 11 dir. Rakamları farklı dediği için 13 ü aldık. Yoksa iki basamaklı en küçük asal sayı 11 dir.
 
6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 38 Cevabı 
 
120 sayısının asal çarpanlarını çarpan ağacı yöntemi ile gösteriniz.
Sıra Sizde 6
45 sayısının asal çarpanlarını çarpan ağacı yöntemi ile gösteriniz.
Sıra Sizde 7
450 sayısının asal çarpanlarını bölme algoritması yöntemi ile bulunuz.
Sıra Sizde 8
132 sayısının asal çarpanlarını bölme algoritması yöntemi ile bulunuz.
 
6.Sinif Matematik Ders Kitabi Sayfa 38 Cevabi MEB Yayinlari
 
6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 39 Cevabı
 
Konu Değerlendirme
1.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız.
2.Yanda 60 ve 126 sayılarının asal çarpanlarına ayrılmış hâli gösterilmiştir.
Buna göre:
a) A, B ve C sayılarını bulunuz.
b) K, L ve M sayılarını bulunuz.
3.Yanda A sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli verilmiştir. Buna göre A, B ve C sayılarını bulunuz.
4.Aşağıdaki doğal sayılar ile asal çarpanlarını eşleştiriniz.
5.Aşağıdaki ifadeler doğru ise başındaki kutucuğa “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
6.1O iki basamaklı sayısı asal sayı olduğuna göre O yerine gelecek rakamların toplamı kaçtır?
7. 1, 3, 9, 13, 51, 41, 43, 54, 75
Yukarıda verilen sayılardan kaç tanesi asal sayı değildir?
8. 21 sayısı iki asal sayının toplamı olarak kaç farklı şekilde yazılabilir?
 
6.Sinif Matematik Ders Kitabi Sayfa 38 Cevabi MEB Yayinlari
 
 
6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı
 
Hazır Mıyız
8 adet defter ve 12 adet kalem kendi aralarında gruplara ayrılarak
çocuklara dağıtılacaktır. Her bir çocukta eşit sayıda defter ve
eşit sayıda kalem olacak şekilde kaç farklı paylaşım yapılabileceğini düşününüz ve açıklayınız.
Herkese 1’er 1′ er dağıtma yapılabilir.
Herkese 2’şer 2’şer dağıtma yapılabilir.
Herkese 4’er 4’er dağıtma yapılabilir.
Sıra Sizde 1
48 ve 72 sayılarının ortak bölenlerini bulunuz.
48’in bölenleri = 2,3,4,6,8,12,24
72’nin bölenleri = 2,3,4,6,8,12
Sıra Sizde 2
Ağırlıkları 72 ve 64 kilogram olan çuvallardaki nohutlar eşit ağırlıklı paketlere konulacaktır. Buna göre bir paketteki nohutun ağırlığının kaç kilogram olabileceğini bulunuz.
2,4,8 olabilir.
6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 41 Cevabı 
 
Sıra Sizde 3
Ali’nin 20 misketi, Can’ın 15 misketi vardır. Ceren’in ise Ali ve Can’ın misket sayılarının katı olan bir sayı kadar misketi vardır. Buna göre Ceren’in misket sayısı kaç olabilir?
20’nin katları = 20,40,60,80 …
15’in katları = 15,30,45,60,75 …
60 olabilir.
Sıra Sizde 4
5 ve 9 sayılarının iki basamaklı ortak katlarını bulunuz.
5’in katları = 5,10,15,20,25 ..
9’un katları = 9,18,27,36,45 …
45 ve 90 5 ve 9 ‘un ortak katlarıdır.
Sıra Sizde 5
6 ve 9 sayılarının iki basamaklı ortak katlarını bulunuz.
18,36,54,72 6 ve 9 sayısının ortak katlarıdır.
Sıra Sizde 6
Bir kasadaki armutların sayısı 40 ile 60 arasındadır. Bu armutlar dörderli ve yedişerli olarak gruplara ayrılabildiğine göre kasadaki armut sayısı kaçtır?
7 ve 4’ün en küçük ortak katı 28 ‘dir. 28,56,84.
Kasadaki armut sayısı 56 dır.
 
6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 42 Cevabı 
 
Konu Değerlendirme
1.Yukarıda ölçüleri verilen dikdörtgen biçimindeki çim alan, eş kareler şeklinde bölgelere ayrılmak isteniyor. Buna göre eş şekildeki her bir parçanın kenar uzunluğunun kaç metre olabileceğini bulunuz.
2.Taner, yukarıda verilen iki odun parçasını eşit uzunlukta ve hiç artmayacak şekilde parçalara ayırmayı düşünüyor. Parçaların
kaç santimetre olabileceğini bulunuz.
3.Aynı hastanede çalışan doktorlardan Mehmet Bey 6 günde bir, Sinem Hanım 10 günde bir nöbet tutmaktadır. Bu iki doktor
aynı gün nöbet tuttuktan kaç ay sonra tekrar birlikte nöbet tutar? (1 ay=30 gün)
4.Selin, aklından tuttuğu sayının 4 ve 3’e kalansız bölündüğünü söylüyor. Selin’in aklından tuttuğu sayı 30 ile 70 arasında
olduğuna göre bu sayının kaç olabileceğini bulunuz.
5.Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) 20 ve 30 sayılarının ortak bölenleri 1, 2 ve 5’tir.
B) 12 ve 18 sayılarının ortak bölenleri 1, 2 ve 3’tür.
C) 27 ve 42 sayılarının ortak bölenleri 1 ve 3’tür.
D) 16 ve 48 sayılarının ortak bölenleri 1, 2 ve 4’tür.
6.Aşağıdaki sayı ikililerinden hangisinin ortak bölen sayısı en çoktur?
A) 9 ve 12
B) 30 ve 40
C) 45 ve 65
D) 25 ve 75
7.Çiçek dükkânı olan Gül Hanım, sardunyalarını altışarlı ve sekizerli grupladığında hiç sardunya artmıyor. Gül Hanım’ın
dükkânında 300’den fazla sardunya olduğu bilindiğine göre en az kaç sardunya vardır?
A) 312 B) 336 C) 348 D) 360
8.Bir yarış pistinde iki araç başlangıç çizgisinden aynı anda ve aynı yöne doğru harekete başlamıştır. Birinci araç başlangıç
noktasına 18 dakikada, ikinci araç ise başlangıç noktasına 24 dakikada geldiğine göre bu araçlar ilk kez kaç dakika sonra başlangıç noktasında tekrar yan yana gelir?
A) 36 B) 54 C) 72 D) 96
 
6.Sinif Matematik Ders Kitabi Sayfa 42 Cevabi MEB Yayinlari
 
6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 43 Cevabı
 
Hazır mıyız?
Evimizde, okulumuzda ya da çevremizde neleri grupluyoruz? Ayakkabılarımızı, kıyafetlerimizi yazlık ve kışlık şeklinde gruplamanın hayatımızı kolaylaştırdığını söyleyebilir miyiz?
Örneğin çevremizde atıkları grupluyoruz. Evet, kolaylaştırmaktadır.
Sıra Sizde 1
Çantanızdaki eşyalar bir küme ise elemanlarını belirtiniz.
Defter, kalem, kitap, silgi …
Sıra Sizde 2
Sınıfınız bir küme ise elemanlarını belirtiniz.
Kapı ,pencere, masa,sıra, tahta, pano ...

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 44 Cevabı 

Sıra Sizde 1
Yazlık kıyafetlerden oluşan kümeye bir isim veriniz.
Sıra Sizde 2
Kümenin elemanlarını sembolle gösteriniz. Kışlık kıyafetlerden oluşan kümeye bir isim veriniz. Kümenin elemanlarını sembolle gösteriniz.
Sıra Sizde 3
Yandaki akvaryumun içerisindeki nesnelerin oluşturduğu kümeyi
isimlendiriniz ve kümenin eleman sayısını bulunuz.
Sıra Sizde 4
Yandaki akvaryumda bulunan balıkların oluşturduğu kümeyi isimlendiriniz ve bu kümenin kaç elemanlı olduğunu bulunuz.
 
6.Sinif Matematik Ders Kitabi Sayfa 44 Cevabi MEB Yayinlari
 
6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 45 Cevabı
 
Sıra Sizde 5
H = {cumartesi, pazar}
Liste yöntemiyle verilen H kümesini ortak özellik yöntemi ile yazınız.
H= {hafta sonu günleri}
Sıra Sizde 6
E = {E ile başlayan aylar}
Ortak özellik yöntemiyle verilen E kümesini liste yöntemiyle yazınız.
E= {Eylül, Ekim}
 
6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 46 Cevabı
 
Sıra Sizde 5
Tek basamaklı asal sayılardan oluşan A kümesi ile tek basamaklı çift sayılardan oluşan Ç kümesinin ortak elemanlarını sembolle
gösteriniz.
A∩Ç
Sıra Sizde 8
Tek basamaklı asal sayılardan oluşan A kümesi ile tek basamaklı çift sayılardan oluşan Ç kümesinin birlikte oluşturduğu kümenin
elemanlarını sembolle gösteriniz.
A U Ç
6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 47 Cevabı 
 
Konu Değerlendirme
1.Aşağıdaki boşluklara “ ∈ ” veya “ ∉ ” sembollerinden
uygun olanını yazınız.
T={15’ten büyük 25’ten küçük tek sayılar}
15 …. T 19 …. T 23 …. T
17 …. T 22 …. T 25 …. T
2.İ = {İsminizi oluşturan harfler}
Ortak özellik yöntemiyle verilen İ kümesini liste yöntemi ve venn şeması yöntemi ile gösteriniz.
3. Yukarıda Selcen ve Ezgi’nin alışveriş listesi sırasıyla S ve E kümeleri ile gösterilmiştir.
Buna göre S + E kümesinin elemanını veya elemanlarını bulunuz.
4.Aşağıdaki ifadeler doğru ise başındaki kutucuğa “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
5. Aşağıda ortak özellik yöntemi ile verilen kümelerin hangisinin eleman sayısı en azdır?
A) A = {Alfabemizdeki harfler}
B) Ü = {Ülkemizdeki coğrafi bölgeler}
C) H = {H harfi ile başlayan aylar}
D) S = {“Sivas” kelimesini oluşturan harfler}
6.A={Asal sayı olan rakamlar}
B={Tek sayı olan rakamlar}
C={Çift sayı olan rakamlar}
Verilen A, B ve C kümelerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) s(A + B) = 3
B) s(A + C) = 2
C) s(B + C) = 0
D) s(A) = 4
7. K={a, ı, o, u} İ={e, i, ö, ü}
K , İ kümesinin elemanları aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir?
A) { }
B) {Sesli harfler}
C) {Sessiz harfler}
D) {Alfabemizdeki harfler}
8.Şekilde İ ve Ö kümeleri verilmiştir. Buna göre hangisinin elemanıdır?
 
6.Sinif Matematik Ders Kitabi Sayfa 47 Cevabi MEB Yayinlari
 
6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı 
 
1. ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI
1. 3 üzeri O  = 81 olduğuna göre O kaçtır?
A) 1    B) 2     C) 3   D) 4
2.İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 7    B) 8    C) 9    D) 10
3.5³ ÷ (3²+ 4²) + 15 işleminin sonucu kaçtır?
A) 15   B) 20    C) 25    D) 30
4.Olduğuna göre · ( – ) işleminin sonucu kaçtır?
A) 30    B) 60   C) 90   D) 120
5.Semra’nın her gün çözdüğü soru sayısı 6’nın katıdır. Buna göre Semra’nın çözdüğü soru sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 120    B) 115    C) 110    D) 100
6.Yandaki tabloda verilen sayılardan en küçük ve
en büyük asal sayıların çarpımı kaçtır?
A) 23   B) 42    C) 46    D) 63
7.Asal çarpanları 2, 3 ve 5 olan sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 12 B) 20 C) 45 D) 60
8.Bir kırtasiyede 5 kalem alana 1 kalem hediye edilmektedir. Hediye edilen kalemlerle birlikte 98 kalem alan bir kişinin aldığı
kalemlerden kaç tanesi hediyedir?
A) 16    B) 17    C) 18    D) 19
 
6.Sinif Matematik Ders Kitabi Sayfa 48 Cevabi MEB Yayinlari
 
6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı 
 
1. ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI
 
6.Sinif Matematik Ders Kitabi Sayfa 49 Cevabi MEB Yayinlari
 
6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı
 
SAYI ARAMA
Verilen soruların cevapları tabloda saklıdır. Cevapları bulduğunuzda yanda gösterildiği gibi etrafını çiziniz.
İÇERİDEKİ SAYILAR
1. Hem çemberin hem dikdörtgenin içinde yer alan ancak üçgenin dışında kalan sayı hangisidir?
…………………….
2. Hem üçgenin hem çemberin içinde yer alan
ancak dikdörtgenin dışında kalan sayılar hangileridir?
…………………….
3. Üçgenin içinde olup başka hiçbir şeklin içinde
olmayan sayılar hangileridir?
…………………….
4. Hangi sayı her üç şeklinde içindedir?
 

6.Sinif Matematik Ders Kitabi Sayfa 52 Cevabi MEB Yayinlari


İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu