Kitap Cevapları

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı 8.Ünite Sayfa 106-118 Cevapları

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı 8.Ünite Sayfa 106-118 Cevapları, (Sayfa 106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118)

5.Sınıf Başaran Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 8.Ünite Sayfa 106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118 cevaplarını sayfa sayfa ayrılmış bir şekilde aşağıda bulabileceksiniz.

5.Sınıf Özgün Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 106 Cevabı

Look at the poster. What can you do? Tell it to your friends.
Postere bak. Ne yapabilirsin? Bunu arkadaşlarına söyle.
 
5.Sinif Ingilizce Ders Kitabi Sayfa 106 Cevabi Ozgun Yayinlari
 
5.Sınıf Özgün Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 107 Cevabı
 
1A.Listen and write the children’s names.
Dinleyin ve çocukların isimlerini yazın.
1B.Listen again and mark the sentences “True” or “False”.
Tekrar dinleyin ve cümleleri “Doğru” veya “Yanlış” olarak işaretleyin.
1C. Work in groups. Ask questions about the activities in the table and write your
friends’ names in the correct boxes.
1C. Gruplarla çalışmak. Tablodaki aktiviteler hakkında sorular sorun ve arkadaşlarınızın isimleri doğru kutularda.
1D. Look at your notes in the table above and report the results to your class.
1D. Yukarıdaki tablodaki notlarınıza bakın ve sonuçları sınıfınıza bildirin.
 
5.Sinif Ingilizce Ders Kitabi Sayfa 107 Cevabi Ozgun Yayinlari
 
5.Sınıf Özgün Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 108 Cevabı
 
2A. Complete the telephone conversation with the sentences below.
Telefon görüşmesini aşağıdaki cümlelerle tamamlayın.
2B. Read the telephone conversation again and answer the questions.
Telefon görüşmesini tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.
 
5.Sinif Ingilizce Ders Kitabi Sayfa 108 Cevabi Ozgun Yayinlari
 
 
5.Sınıf Özgün Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 109 Cevabı
 
3A. Answer the questions.
Soruları cevapla.
3B. Listen and answer the questions.
Dinleyin ve soruları cevaplayın.
3C. Listen again and complete the sentences.
Tekrar dinleyin ve cümleleri tamamlayın.
 
5.Sinif Ingilizce Ders Kitabi Sayfa 109 Cevabi Ozgun Yayinlari
 
5.Sınıf Özgün Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 111 Cevabı
 
6A. Look at the pictures below and write the names of the sports and fitness activities.
Aşağıdaki resimlere bakın ve spor ve fitness aktivitelerinin adlarını yazın.
6B. Listen and complete the song with the words above.
Şarkıyı dinleyin ve yukarıdaki kelimelerle tamamlayın.
 
5.Sinif Ingilizce Ders Kitabi Sayfa 111 Cevabi Ozgun Yayinlari
 
5.Sınıf Özgün Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 112 Cevabı
 
7A. Look at the pictures below and answer the questions.
Aşağıdaki resimlere bakın ve soruları cevaplayın.
7B. Read the speech bubbles and write the children’s favourite sports. Choose from
the list above.
Konuşma balonlarını okuyun ve çocukların en sevdiği sporları yazın. İçinden seçmek yukarıdaki liste.
 
5.Sinif Ingilizce Ders Kitabi Sayfa 112 Cevabi Ozgun Yayinlari
 
5.Sınıf Özgün Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 113 Cevabı
 
7C. Read the speech bubbles again and complete the table.
 Konuşma balonlarını tekrar okuyun ve masayı tamamlayın.
7D. Work in groups. Describe your favourite sports or fitness activity to your friends,
but don’t say its name. Look at the examples in activity 6B. Can your friends guess your
activity?
Gruplarla çalışmak. En sevdiğiniz spor veya fitness aktivitelerini arkadaşlarınıza anlatın, ama adını söylemeyin. Etkinlik 6B’deki örneklere bakın. Arkadaşlarınız tahmin edebilir mi aktivite?
Match the equipment with the correct sports.
 
Ekipmanı doğru sporlarla eşleştirin.
5.Sinif Ingilizce Ders Kitabi Sayfa 113 Cevabi Ozgun Yayinlari
 
5.Sınıf Özgün Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 114 Cevabı
 
Colour the correct boxes for you.
Sizin için doğru kutuları renklendirin.
 
5.Sinif Ingilizce Ders Kitabi Sayfa 114 Cevabi Ozgun Yayinlari
 
5.Sınıf Özgün Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 115 Cevabı
 
Match the words with the pictures.
Kelimeleri resimlerle eşleştirin.
 
5.Sinif Ingilizce Ders Kitabi Sayfa 115 Cevabi Ozgun Yayinlari
 
 
5.Sınıf Özgün Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 116 Cevabı
 
Look at the pictures and complete the text.
Resimlere bakın ve metni tamamlayın.
Read the text above again and answer these questions.
Yukarıdaki metni tekrar okuyun ve bu soruları cevaplayın.
 
5.Sinif Ingilizce Ders Kitabi Sayfa 116 Cevabi Ozgun Yayinlari
 
5.Sınıf Özgün Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 117 Cevabı
 
Write Kate’s speeches in the correct places.
Kate’in konuşmalarını doğru yerlere yazın.
Read again and write “True” or “False”.
Tekrar okuyun ve “Doğru” veya “Yanlış” yazın.
 
5.Sinif Ingilizce Ders Kitabi Sayfa 117 Cevabi Ozgun Yayinlari
 
5.Sınıf Özgün Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 118 Cevabı
 
Fill in the table with your family members’ sports and fitness activities.
Tabloyu aile üyelerinizin spor ve fitness aktiviteleri ile doldurun.
Look at your notes above and write about your own and your family members’ sports
and fitness activities.
Yukarıdaki notlarınıza bakın ve kendi ve aile üyelerinizin sporları hakkında yazın ve fitness aktiviteleri.
 
5.Sinif Ingilizce Ders Kitabi Sayfa 118 Cevabi Ozgun Yayinlari

 


İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu