Kitap Cevapları

5.Sınıf Meb Yayınları İngilizce Ders Kitabı 1.Ünite Sayfa 12-27 Cevapları

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 1.Ünite Sayfa 12-27 Cevapları, (Sayfa 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27)

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 1.Ünite Sayfa 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27 cevaplarını sayfa sayfa ayrılmış bir şekilde aşağıda bulabileceksiniz.

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları 

1. a) Read and repeat the countries and languages.
 a) Ülkeleri ve dilleri okuyun ve tekrarlayın.
b) Look at the map. Where are the children from?
b) Haritaya bakın. Çocuklar nereli?
Canada : Kanada      Spain : İspanya
China : Çin                Russia : Rusya
Japan : Japonya        France :Fransa
Germany : Almanya 
 
5.Sinif MEB Yayinlari Ingilizce Ders kitabi Sayfa 12 Cevaplari
 
5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 13 Cevapları 
 
2. Listen to the people and complete
the speech bubbles.
2. İnsanları dinleyin ve konuşma balonları tamamlayın.
3. Complete the table and talk about it.
3. Tabloyu tamamlayın ve bunun hakkında konuşun.
 
5.Sinif MEB Yayinlari Ingilizce Ders kitabi Sayfa 13 Cevaplari
 
5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 14 Cevapları
 
4. Listen to the recording and complete the missing letters.
4. Kaydı dinleyin ve eksik harfleri tamamlayın.
5. Find countries and nationalities.
5. Ülkeleri ve milliyetleri bulun.
 
5.Sinif MEB Yayinlari Ingilizce Ders kitabi Sayfa 14 Cevaplari
 
5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları 
 
6. Read the picture story and make a similar dialogue with the questions on the puppets below.
6. Resmin hikayesini okuyun ve benzer bir diyalog kurun.aşağıdaki kuklalarla ilgili sorular.
 
5.Sinif MEB Yayinlari Ingilizce Ders kitabi Sayfa 15 Cevaplari
 
5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları 
 
7. Tick the classes you like.
7. Sevdiğiniz sınıfları işaretleyin.
Science: Bilim
Geography : Coğrafya
History : Tarih
Physical Education (P.E.) : Beden Eğitimi
Art: Sanat
Maths: Matematik
8. Read the speech bubbles. Work in pairs and make similar dialogues.
8. Konuşma balonlarını okuyun. İkili çalışın ve benzer diyaloglar kurun.
 
5.Sinif MEB Yayinlari Ingilizce Ders kitabi Sayfa 16 Cevaplari
 
5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları 
 
9. a) Listen to the people and complete the table.
9. a) İnsanları dinleyin ve tabloyu tamamlayın.
b) Talk about the people above.
b) Yukarıdaki insanlar hakkında konuşun.
 
5.Sinif MEB Yayinlari Ingilizce Ders kitabi Sayfa 17 Cevaplari
 
5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları 
 
10. Walk around the classroom and ask your friends about their favorite classes. Then talk about them.
10. Sınıfta dolaşın ve arkadaşlarınıza sorun
en sevdikleri dersler hakkında. Onlar hakkında konuşun.
 
5.Sinif MEB Yayinlari Ingilizce Ders kitabi Sayfa 18 Cevabi
 
5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 19 Cevabı 
 
11. a) Read the speech bubbles and tick the topics they are talking about.
11. a) Konuşma balonlarını okuyun ve bulundukları konuları işaretleyin hakkında konuşun.
b) Read the speech bubbles again and
complete the sentences.
b) Konuşma balonlarını tekrar okuyun ve
cümleleri tamamlayın.
 
5.Sinif MEB Yayinlari Ingilizce Ders kitabi Sayfa 19 Cevabi
 
5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 20 Cevabı
 
12. a) Answer the questions.
 a) Soruları cevaplayın.
How many classes do you have a week?
Haftada kaç dersiniz var?
Which classes do you have today?
Bugün hangi dersleriniz var?
b) Listen to Nancy and complete her timetable.
b) Nancy’yi dinleyin ve programını tamamlayın.
13. Complete the sentences about yourself.
13. Kendinizle ilgili cümleleri tamamlayın.
 
5.Sinif MEB Yayinlari Ingilizce Ders kitabi Sayfa 20 Cevabi
 
5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 21 Cevabı 
 
Follow the route and say the favorite classes of the children below.
Rotayı takip edin ve aşağıdaki çocukların en sevdiği dersleri söyleyin.
science : bilim 
physical education : beden eğitimi
maths : Matematik 
art :Sanat 
 
5.Sinif MEB Yayinlari Ingilizce Ders kitabi Sayfa 21 Cevabi
 
5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 22 Cevabı
 
a) Listen to the song and complete the lyrics.
a) Şarkıyı dinleyin ve sözlerini tamamlayın.
b) Listen to the song again and sing.
b) Şarkıyı tekrar dinleyin ve söyleyin.
 
5.Sinif MEB Yayinlari Ingilizce Ders kitabi Sayfa 22 Cevabi
 
5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 23 Cevabı
 
Write your own dream timetable showing your class schedule.
Ders programınızı gösteren kendi  zaman çizelgenizi yazın.
Reflect on your English.
İngilizceniz üzerinde düşünün.
 
5.Sinif MEB Yayinlari Ingilizce Ders kitabi Sayfa 23 Cevabi
 
5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 24 Cevabı 
 
LET’S PRACTICE!
UYGULAYALIM!
Activity 1. Find the countries and nationalities. Listen and check.
Aktivite 1. Ülkeleri ve milliyetleri bulun. Dinle ve kontrol et.
Activity 2. Listen and complete the dialogue. Then, make a smilar dialogue and act out.
Aktivite 2. Diyaloğu dinleyin ve tamamlayın. Ardından, hoş bir diyalog kurun ve harekete geç.
 
 
5.Sinif MEB Yayinlari Ingilizce Ders kitabi Sayfa 24 Cevabi
 
5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 25 Cevabı 
 
Activity 3. Match the objects with the classes.
Etkinlik 3. Nesneleri sınıflarla eşleştirin.
Activity 4. Complete the paragraph with the suitable words.
Etkinlik 4. Paragrafı uygun sözcüklerle tamamlayın.
 
5.Sinif MEB Yayinlari Ingilizce Ders kitabi Sayfa 25 Cevabi
 
5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 26 Cevabı 
 
Activity 5. Order the conversations and act out.
Etkinlik 5. Konuşmaları düzenleyin ve harekete geçin.
Activity 6. Look at Tom’s timetable and answer the questions.
Etkinlik 6. Tom’un zaman çizelgesine bakın ve soruları yanıtlayın.
 
5.Sinif MEB Yayinlari Ingilizce Ders kitabi Sayfa 26 Cevabi
 
5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 27 Cevabı 
 
Activity 7. Look at the pictures and make sentences.
Etkinlik 7. Resimlere bakın ve cümleler kurun.
 

5.Sinif MEB Yayinlari Ingilizce Ders kitabi Sayfa 27 Cevabi


 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu